Ingen altartavla men funktionen är där…….fick lite virke över!!Då var vi äntligen klara med stigen längs med “Gamla Golfbron”…en “agreabel” gångväg nu ….eller hur Mats??Lugnet före stormen ……”Östes Håla” i bakgrunden! 15 långa dagar till vi hör ett rullknatter här!!Inte ett dugg förändring på “Pegelplankan”, kylan slog till igen, vattentempen ligger på c:a 2,5 grader, kallt s…tan. Lite så lagom färgat vatten, man skymtar botten på de grundare partierna. Över en meter då är de kört….fiskbart!! Mer arbete väntar innan säsong 2017 öppnar, men vi är nära nu!!Vattentemp 6-7 grader och uppåt,……häng på något grått då!!

Ha de gott i stugorna…trevlig helg, vi hörs/Ronnie