Efter två mysiga dagar vid “Draget” så står vindskyddet färdigt, nu har vi bara att montera upp bänkarna ( kommer upp i morron ) sen har vi skapat en vind o regnskyddad plats till medlemmar o kortfiskare. Vi tackar alla inblandade för arbetet, det gjorde vi bra Håkan, fick med mig Mats ut på slutklämmen idag.Fälle föll i pose- bart läge inför kameran. Det börjar att sina på utförbara arbeten längs med ån nu….skönt nu e de snart julefrid o vi kan lägga dagens arbete till handlingarna.

Nu är fiskedagarna snart inom spöhåll, vi såg en del fisk som latchade runt i vattenytan, kanske de beskådade vårt byggnation….hur som helst “den tål att betraktas” !!

Ha de gott i stugorna…vi hörs/Ronnie