12 korta dagar kvar tills vi kan börja spöböja längs med åkanten, i dagsläge ser det lovande ut med en hel del blänkare i ån. det är lite sämre på lekplatserna men 2.5 gradigt vatten ställer till det med leken. Det blir antagligen en kopia på de gångna årans lekar, då vi har haft lek lång in i januari o för den del lite eftersläntrare som tog februari i anspråk också!Mats o jag tog tillfället i akt att färdigställa vindskyddet med bänkar o en skylt.” Voil’a ” fick ihop en skylt också under morgontimmarna….ok kl:10:00!!

Ny dag i morgon, ha de gott i stugorna…vi hörs/Ronnie.